ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מטרתו לספק הגנה לעצמאיים העוסקים במקצועות חופשיים, במקרים של תביעה בגין רשלנות, שרות לקוי או אי עמידה בסטנדרטים הנדרשים ממקצועם.

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה בתביעות שהוגשו נגד אנשים העוסקים במקצועות חופשיים ונותני שירות. תביעות מסוג זה יכולות להיות על נזק נפשי, גופני, כספי וכדומה. איש המקצוע הנותן את השירות עלול למצוא עצמו משלם על הנזק מכספו האישי העלול להוביל למפלה כלכלית.

מי צריך ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח המתאים לאלו העוסקים במקצועות חופשיים דוגמת רופאים, עורכי דין, יועצים כלכליים, מטפלים, קוסמטיקאיות, מאמנים אישיים, כותבים, מתורגמנים ועוד. לאנשים ולחברות העוסקים בתחום מתן שירות.

ביטוח אחריות מקצועית מכסה במקרים של תביעה על רשלנות מקצועית, הוצאות משפט ונזקים עד לסכום שנקבע בפוליסה, כמו כן תוקף הביטוח הוא לכל תביעה בתקופה בה העוסק מבוטח ובנוסף לתקופה רטרואקטיבית המוסכמת מראש בין המבוטח לחברת הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית נחלק לפי סוג העבודה, ניתן למצוא ביטוח אחריות מקצועית לעורך דין, ופוליסה לרופא או לקוסמטיקאית. בפולסיה נבנת בהתאם לסוג העבודה.