ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא ביטוח ממלכתי חובה החל על כל תושבי ישראל החל מגיל 18. חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את קופות החולים להעניק למבוטחיה טיפולים ושירותים לפי סל הבריאות הקבוע בחוק. כל תושב חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי הממן את קופות החולים. בארץ ישנן ארבע קופות חולים: הגדולה מבניהן קופת חולים כללית, קופת חולים מכבי, קופת חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית.

ביטוח בריאות – מה הוא כולל?

חוק ביטוח בריאות מאפשר לכל אדם לקבל את השירותים והתרופות הקיימים בסל הבריאות. סל הביאות נקבע על ידי ועדה מיוחדת המחליטה אילו שירותים ואילו תרופות יימצאו בסל. המשמעות היא שישנן שירותים וטיפולים שאינם כלולים והאדם שחולה וזקוק להם יאלץ לממן אותם בעצמו. לרוב מדובר בטיפולים ותרופות יקרות שאין קופות החולים יכולות לממן
אותן.

חוק ביטוח בריאות כולל סל בריאות הכולל ביקור במרפאות, אשפוז בבתי החולים, בדיקות מעבדה, רופאים מומחים, תרופות, השתלות, שירותי סיעוד, טיפולי פוריות והריון, התפתחותה ילד ועוד. חלק מהטיפולים ניתנים בסכום סמלי.

התשלום לביטוח לאומי נקבע על פי הכנסותיו של כל אדם, אדם שאינו עובד ואין לו הכנסות ישלם סכום מינימלי הקבוע בחוק.

ביטוח בריאות משלים

קופות החולים כחלק משירותיהן מציעות למבוטחיה תוכניות של ביטוחי בריאות משלימים למיניהם. המאפשרים למבוטחים ליהנות ממגוון שירותים והנחות שאינם כלולים בסל הבריאות. ביטוח בריאות משלים אינו מכסה על טיפולים או תרופות שאינן בסל הבריאות.

רכישת ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא ביטוח שמטרתו להעניק לכם את הטיפולים והתרופות המלא. ביטוח בריאות הוא ביטוח חשוב ובפעמים רבות מציל חיים. תרופות יקרות שיש קושי לממן אותן, טיפולים מיוחדים ועוד. ביטוח בריאות מאפשר לכם לחסוך את זמן ההמתנה לטיפול, לבחור את הרופא ולזרז את ההליך, חבורת הביטוח מחויבות לכסות את מלוא ההוצאות.

ביטוח בריאות כולל סעיפים שונים כגון סוגי הטיפולים או תקרת כיסוי לפוליסת הביטוח. ביטוח בריאות הוא ביטוח שמטרתו לתת לכם מענה ופתרון בשעת הצורך. לכן חשוב לשים לב לפרטים, כגון מהם המקרים שבהם הביטוח מכסה, מהי תקרת הכיסוי בפוליסה והאם היא מספקת. למשל מהי תקרת הכיסוי לתרופות, לטיפול בחול וכדומה. חשוב להיוועץ עם איש מקצוע לפני רכישת ביטוח ולשמוע על הסעיפים השונים.

ביטוח מחלות קשות
ביטוח בריאות פרטי מעניק פיצוי כספי חד פעמי בסכום המוגדר מראש במקרה של גילוי מחלה קשה, מצב רפואי קשה אחר. כל חברת ביטוח מגדירה מראש אילו מחלות קשות נכללות ברשימה. יש חברות ביטוח הכוללות רשימה הכוללת מספר קבוצות של מחלות. כאשר המבוטח מפעיל את הביטוח על אחת מהמחלות לא ניתן לחדש אותו, לרוב עבור אותה רשימה של מחלות.

ביטוח תרופות שמחוץ לסל התרופות
ביטוח פרטי מעניק מימון לתרופות שאינן בסל הבריאות. לרוב מדובר בתרופות יקרות המשפרות את איכות חייו של החולה או מצילות חיים. בביטוח המימון הוא באמצעות פרמיה חודשית זולה יחסית וברוב חברותה ביטוח כוללת מרכיב של השתתפות עצמית שיכולה להגיע לכמה מאות שקלים בחודש. הכיסוי יכול להיות מוגבל לסכום בשנה או סכום מסוים שנקבע בפוליסה או ללא הגבלה בהתאם לביטוח שנרכש.

השתלות וניתוחים בחו"ל
ביטוח בריאות פרטי מעניק למבוטחים כיסוי להשתלות וניתוחים בחו"ל . המבוטח יכול לבחור את הרופא והמוסד בהתאם לרשימה של חברת הביטוח. הכיסוי כולל הטסה לחו"ל, עלויות אשפוז וציוד רפואי הנדרש.