ביטוח גני ילדים

ביטוח גני ילדים הוא ביטוח חשוב וחיוני בכל גן ומשפחתון. הילדים מטבעם אוהבים להשתולל, לרוץ ולטפס, מטבעם ילדים נפצעים ולא פעם הגננת טובה ככל שתהיה חסרת אונים ואינה מצליחה למנוע את הפציעה. הגננת עלולה למצוא את עצמה נתבעת על ידי ההורים.

ביטוח גני ילדים כולל גם ביטוח של הגננת מפני פציעה או תאונה, יכול לכלול ביטוח למבנה הגן או לרכוש הנמצא בגן. ביטוח גני ילדים הוא ביטוח המכסה כל תביעה בגין פגיעה או פציעה של ילד. ביטוח גני ילדים מכסה על הילדים כאשר הם במסגרת הגן, בטיול במסגרת הגן או בדרך לגן או ממנו. ביטוח זה מגן על הגננת מפני תביעות של ההורים.

החשיבות של ביטוח גני ילדים

ביטוח גני ילדים הוא ביטוח הנועד לגננות או לבעלות משפחתונים. ביטוח גני ילדים יכול לכלול הרחבות כגון ביטוח תאונות אישיות לגננת, ביטוח לסייעות, ביטוח פנסיוני לגננת, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח בריאות לגננת ועוד. ניתן להוסיף לביטוח זה ביטוח לליווי משפטי, ביטוח צד ג' וכדומה בהתאם לצורך של הגן או הגננת. חשוב לבנות את הפוליסה בהתאם לצרכים שלה ושל הגן.

ביטוח גני ילדים מתאים גם למשפחתונים, צהרונים, קייטנות ופעוטונים וכל פעילות אחרת הכוללת השגחה על ילדים. ביטוח זה יבטיח כי הגננת תהיה מוגנת מתביעות כלליות מצד ההורים או מצד גורמים אחרים.