ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים הוא ביטוח המכסה נושאי משרה בכירה ודירקטורים שהוגש כנגדם תביעה באופן אישי בעת מילוי תפקיד בארגון. ביטח דירקטורים מכסה גם לאחר שסיימו את תפקידן בארגון ונתבעו.

תביעת המוגשת כנגד נושאי משרות בכירות יכול להוביל להוצאות משפטיות ולפסיקת פיצויים בסכומים גבוהים מאוד. חברות רבות נוהגות לבטחו את נושאי המשרה שלהן באמצעות ביטוח אחריות נ ושאי משרה הידוע גם בשם ביטוח דירקטורים. מנת להבטיח כי צבירה נאותה בתשלומים סבירים.

מי זקוק לביטוח דירקטורים

תפקידים בכירים בארגונים גדולים לא פעם משאירים את בעלי המשרה חשופים לתביעות על ידי מי שהעסיק אותם. בעלי מניות של העסק יכולים לתבוע בשל נזק שנגרם להם בזמן שהמבוטח ניהל את העסק או הארגון.

ביטוח דירקטורים נרכש על ידי הארגון או החברה של נושאי המשרה. הפוליסה נעשית בין חברת הביטוח לארגון וללא צד של המבוטח הנושא את המשרה. לכן החברה היא המשלמת את הפרמיה ולא המבוטח עצמו.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים מכסה על כל תלונה שעלולה להגיע בעקבות החלטה, שגיאה או רשלנות של המנהלים העלולים להביא לתוצאה קשה ובעקבותיה לתביעה. לא פעם נתבעים נושאי משרה על החלטה שלהם בעבר.

פוליסת דירקטורים מחייבת התאמה לצרכים המיוחדים של כל לקוח, חשוב לבדוק כי הפוליסה מכילה כיסוי נרחב ככל שניתן,
הפוליסה כוללת גם הוצאות משפטיות שנגרמו בשל התביעה שהוגשה נגדו.

ביטוח דירקטורים – חשוב לדעת

ביטוח דירקטורים הוא ביטוח המכסה רק על התקופה בה היה למבוטח פוליסה. אם הגישו נגד האדם הנושא משרה בכירה תביעה לפי מועד שלפני שהיה לו פוליסה הביטוח לא יכסה זאת. ביטוח דירקטורים מתאים לא רק לאנשים נשואי משרה בכירה אלא גם לעובדים שעלולים להיחשף לתביעות בשל החלטות בעבודתם.