ביטוח עובדים זרים

כוח העבודה של העובדים הזרים בישראל הוא רב. ניתן למצוא את העובדים הזרים בחקלאות, בבניין, בסיעוד ובניקיון. העובדים הזרים אינם אזרחי ישראל ולכן אינם רשאים ליהנות מביטוח רפואי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי המעניק לכל אזרח מסגרת טיפולים רפואיים נרחבים.

על פי הצו שפרסם שר הבריאות: איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים – סל שירותי בריאות לעובדים התשס"א 2000, שנכנס לתוקפו בתאריך 17 באוקטובר 2001, כל מעסיק חייב לרכוש לעובדיו הזרים ביטוח רפואי בהתאם לתוכן המוכתב בצו. בדומה לחוק הבריאות הממלכתי שממנו נהנים אזרחי ישראל.

צו זה מתייחס לעובדים זרים המועסקים חוק וגם לעובדים שאינם מועסקים כחוק, קרי גם עובדי משק שאינם מועסקים כחוק חייב המעביד לרכוש עבורם ביטוח עובדים זרים, אם מדובר במספר שעות עבודה בשבוע בלבד. מעסיק שאינו מבטח את עובדיו חושף עצמו לעונשים המוטלים בחוק ולתביעה בגין הוצאות רפואיות של עובדיו.

ביטוח עובדים זרים – מה הוא כולל?

ביטוח עובדים זרים מכה את העובד על טיפול בסיסי נאות החל מבדיקת רופא, בדיקת רופא מומחה, בדיקות מעבדה, רנטגן, אולטראסאונד, שירותי חדר מיון, שירותי אשפוז,, ניתוחים תרופות, שירותי בריאות לאישה בהריון בכפוף לתנאי הפוליסה – תקופת אכשרה של תשעה חודשים ועוד. לפוליסת ביטוח עובדים זרים ניתן לרכוש הרחבה הכוללת: טיפול חירום לשיניים, פיצוי במקרה של מוות, הטסת העובד במקרה שאינו כשיר לעבוד, העברת גופה במקרה של מוות. מעסיק הרוכש ביטוח הכולל הרחבות של התכנית נותן למעסיק שקט נפשי.

ביטוח עובדים זרים אינו כוללים שירותים פסיכולוגים, בדיקות גנטיות, אשפוז סיעודי, לידה, טיפול בתפקוד מיני, טיפולי פוריות, מצב מחלתי קודם, תאונות עבודה למעט אלו הקבועים בפוליסה, תאונות דרכים (הכיסוי למקרה של תאונות דרכים הקיים בישראל הוא שלכל הנפגע בתאונות דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגע תאונות דרכים).

השירות למבוטח

במסגרת חוק ביטוח עובדים זרים זכאים רשאי כל עובד המבוטח לקבל שירות באחד מסניפי קופות החולים הפזורים בארץ. בנוסף קופת החולים מעמידה לרשות המבוטחים הזרים מוקד שירות מאויש עם צוות מוקדנים דוברי שפות ומתופעל 24 שעות ביממה.לאחר שעות פעילות הקופה רשאים העובדים הזרים לגשת לשירות המר"מ או לקבל ביקור בית ללא כל השתתפות עצמית באמצעות המוקד הרפואי.

רכישת פוליסת ביטוח עובדים זרים

רכישת ביטוח עובדים זרים היא חובת המעביד. רכישת ביטוח מקיף יקנה למעסיק שקט נפשי, לכן על המעסיק לוודא כי רכישת ביטוח עובדים זרים נעשה בהתאם לחוק וכולל את השירותים הרפואיים הבסיסיים. על המעסיק להעביר לעובד את הפוליסה בשפתו על מנת שיוכל לקרוא אותה ולחתום עליה, אסור להחתים את העובד על מסמך שאינו יכול לקרוא על מה הוא חותם. פוליסת ביטוח עובדים זרים אינה כגוללת תקופת המתנה או תקופת אכשרה והכיסוי נכנס לתוקף מייד עם הפקת הפוליסה.