ביטוח פנסיוני

המציאות הכלכלית של רובנו הוא מעגל בלתי פוסק של מינוסים בבנק והקושי לגמור את החודש. העתיד הפנסיוני שלנו במרוץ החיים נראה רחוק ולא משמעותי או חשוב כרגע עבורנו. הקצבה של סכום מסוים חודשי לפנסיה שלנו תבטיח את עתידנו. ביטוח פנסיוני הידוע גם כביטוח מנהלים מאפשר לנו לשמור על אורח חיים איכותי בגיל הפרישה ויהווה את המשכורת שממנה נתקיים לאחר הפרישה שלנו מהעבודה.

ביטוח פנסיוני יבטיח את ההכנסה שלנו לאחר פרישה, הסכום שנקבל חודשית יבטיח כי נוכל להיות מרמת חיים המאפשרת תפקוד עצמאי ללא צורך להסתמך על קצבת ביטוח הלאומי. ביטוח פנסיוני הוא חסכון הנצבר לאורך שנים ולכן חשוב לרכוש ביטוח פנסיוני בגיל צעיר על מנת להבטיח כי צבירה נאותה בתשלומים סבירים.

ביטוח פנסיוני הוא ביטוח שמטרתו להבטיח את העתיד שלנו, ניתן לרכוש אותו כחלק מפוליסת ביטוח מנהלים שהוא ביטוח המקובל במקומות עבודה רבים. ביטוח מנהלים הוא ביטוח שהעובד והמעביד מפרישים סכום קבוע מדי חודש. חשוב לוודא כי במקום העבודה בו אתם עובדים יהיה לכם ביטוח מנהלים או הפרשה לפנסיה שלכם. עצמאיים חשוב שידאגו לקרן פנסיה שתבטיח את עתידם. עצמאיים זכאים להחזר מס בשיעור 35% בגין הפקדות לקרן פנסיה.

ביטוח פנסיוני יכול לכלול ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח פנסיוני כולל הטבות מס גם לעצמאיים והן לשכירים.