ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מכסה במקרים של תאונה בבית או תאונת דרכים. הביטוח מכסה במקרים של אובדן זמני של כושר העבודה, אובדן קבוע של כושר העבודה, נכות ואף מוות. במקרה תאונה תוכל להמשיך לכלכל את משפחתך שם כאשר אינך עובד.
ביטוח תאונות אישיות אינו מכסה מקרים של מחלה או תאונה כתוצאה של עבודה ממושכת. תאונה אישית מוגדר כאירוע חד פעמי ופתאומי. חברת הביטוח קובעת אילו מקרים היא מגדירה כתאונה אישית ובאילו מצבים מכוסית בפוליסה.
ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח שאינו מבוסס על תנאי פוליסה תקנית ולכן הוא אינה אחיד, חברות ביטוח מציעות פוליסות ביטוח תאונות אישיות שונות, ולכן יש מקום להשוואות ולבדוק את השוני בתנאי הפוליסות בין חברות הביטוח.
עיקרי ביטוח תאונות אישיות יכלול פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מלאה או חלקית, פיצוי במקרים של שברים או כוויות, פיצוי במצב סיעודי לסיעוד, כיסוי לאשפוז ממושך, כיסוי למקרה מוות, כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה ממושך. עם זאת חברות הביטוח בוחרות מה לכלול בביטוח תאונות אישיות וחשוב להתאים אתה ביטוח לצורכי המבוטח. ביטוח תאונות אישיות אינו מכסה במקרים של תאונה על טרקטורון או אופנוע, אם ברצונכם להיות מבוטחים יש להרחיב את הכיסוי לנסיעה ברכב מנועי דו גלגלי.